Selamat Datang di Dhamma Talk Persembahan Asap/Yenkung, Chau Tu, Yen Cing Cai Cu dan Ing Ling bersama RINCHEN ORGYEN PASSANG RINPOCHE.